ACT ALP Kokboken

Vad är det för skillnad mellan ALP Kokboken och ACT ALP kokboken?
Ingen, bara framsida. Då konceptet växte från ALP-kosten till att även innehålla livet mellan måltiderna så hamnad ACT i fokus och namnet växte. Böckerna är exakt desamma.

Kategori: